Jak co roku uczniowie klas starszych wzięli udział w

"Warsztatach Teatralnych z Mistrzem".

Tym razem młodzi adepci sztuki teatralnej mogli doskonalić swoje umiejętności podpatrując pracę

Artura Barcisia oraz licealistów z cieszyńskich szkół.