,,A kto ciebie, śliczna tęczo, siedmiobarwny pasie, wymalował na tej chmurce jakby na atłasie?".... Wiosenne, tęczowe zajęcia w klasie II. To był dzień w barwach tęczy!! Uczniowie eksperymentowali z kolorami, a w trakcie zabaw na świeżym powietrzu badali kierunek wiatru oraz próbowali wyznaczać za pomocą cienia kierunki geograficzne.