Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłociu zatrudni nauczyciela Przedszkola, na zastępstwo, w wymiarze niepełnego etatu tj. 17/25. Oferty proszę składać w siedzibie Zespołu, ul. Bielska 36, 43-246 Strumień, kontakt telefoniczny: 338570 259, 723 308 582.