17 lutego bieżącego roku w Naszej placówce miało miejsce oficjalne podsumowanie akcji propagującej bezpieczne korzystanie z dobrodziejstw Internetu. Tegoroczne ogólnopolskie hasło DBI brzmiało: "Wspólnie odkrywamy cyfrowy świat. Bezpiecznie!".

Tego dnia w szkole dominował kolor niebieski. Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli kreskówki z serii "Owce w sieci", które w humorystyczny sposób ukazywały konsekwencje nieświadomego umieszczania swoich danych w globalnej sieci.Zakończenie każdej bajki zawierało morał, mówiący jak uniknąć zagrożeń.

Następnie głos zabrała pani dzielnicowa, która poprowadziła pogadankę na temat przemocy w Internecie i o sposobach radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Realistyczne przykłady pomogły uczniom zrozumieć istniejące zagrożenia.

Ponadto w ramach propagowania świadomego korzystania z dobrodziejstw współczesnej techniki w holu szkoły została wykonana gazetka ścienna.

Na lekcjach informatyki i zajęć komputerowych zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne oparte  na materiałach zaczerpniętych m.in. ze strony www.dzieckowsieci.pl.

Uczniowie wypełnili ankiety dotyczące świadomego korzystania z Internetu.

Poprawiony (niedziela, 19 lutego 2012 21:21)