5 kwietnia 2011 roku szóstoklasiści całej Polski pisali swój pierwszy poważny egzamin... również uczniowie naszej szkoły sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • czytania,
  • pisania,
  • rozumowania,
  • korzystania z informacji,
  • wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

 

 

 

Ogromne emocje towarzyszyły uczniom i nauczycielom już od samego rana. Kiedy wybiła godzina dziewiąta, diakon Tomasz Hahn - w obecności szóstoklasistów, komisji oraz pani dyrektor - zmówił modlitwę, prosząc o Światło Ducha Świętego, a następnie rozpoczęła się właściwa część sprawdzianu. Sześćdziesiąt minut przeznaczone było na czytanie tekstów, rozwiązywanie zadań matematycznych oraz pisanie dłuższych form wypowiedzi.

 

 

Szóstoklasiści wyniki swej pracy poznają za co najmniej dwa miesiące... póki co pozostaje wiara we własne możliwości i "anielska cierpliwość" :-)

Poprawiony (niedziela, 02 października 2011 14:21)