A oto nadszedł koniec naszej współpracy w ramach programu Comenius. Po dwóch latach musimy pożegnać przyjaciół z Węgier, Rumunii i Turcji. Czas na podsumowanie bardzo aktywnej międzynarodowej współpracy.

 

Jednym z pierwszych produktów było stworzenie LOGO projektu, które doskonale obrazuje temat naszej współpracy: „From Segregation to Integration in Europe” („Od Segregacji do Integracji  w Europie”).

LOGO

Każda ze szkół miała za zadanie stworzyć kącik Comeniusa, dzięki któremu wszyscy mogli zobaczyć zdjęcia i pamiątki z poszczególnych wizyt. Dodatkowo nasza placówka zamówiła wykonanie banera informującego o projekcie, który zawisł na ogrodzeniu szkoły i jest widoczny dla wszystkich przejeżdżających.

KĄCIK COMENIUS

BANER

Podczas pierwszego spotkania na Węgrzech każda z grup przygotowała i zaprezentowała prezentacje multimedialne przedstawiające własne szkoły i państwa.

PREZENTACJA SZKOŁY

PREZENTACJA PAŃSTWA

W ramach projektu nasi uczniowie mieli za zadanie stworzyć prace obrazujące segregację, agresję  i dyskryminację. Prace te zostały zaprezentowane w każdej ze szkół w formie wystawy, a następnie zamieszczone w książeczce –
„ Children In Europe Against Segregation And Agression”.

PRACE NASZYCH UCZNIÓW

CHILDREN IN EUROPE….

Podczas naszej dwuletniej współpracy powstały dwa słowniczki. Jeden z najpopularniejszymi słowami i zwrotami we wszystkich 4 językach, i drugi z pojęciami dotyczącymi segregacji.

SŁOWNICZEK

DICTIONARY OF SEGREGATION

Na drugim spotkaniu, które miało miejsce w Polsce należało przygotować nagrania obrazujące tańce narodowe. Nasi uczniowie zaprezentowali je na żywo. Dodatkowo powitaliśmy gości prezentacjami i krótkimi wystąpieniami dotyczącymi każdego państwa. Odbył się także quiz
o Polsce – każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. Podczas drugiego dnia wizyty zorganizowaliśmy DZIEŃ REGIONALNY podczas którego zaprezentowaliśmy regionalny strój kobiecy, przedstawienie o powstaniu Zabłocia (TATARY, TATARY) i wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „ORE, ORE”.

NAGRANIA TAŃCÓW

PREZENTACJE O PAŃSTWACH

SLAJDY I ZDJECIA O TATARACH

ZDJECIA ORE ORE i STRÓJ

QUIZ O POLSCE

Podczas ostatniego spotkania w Rumunii zaprezentowaliśmy nagrania przedstawiające w jaki sposób obchodzimy różnego rodzaju święta w naszych krajach. Grupa polska miała także za zadanie zebrać legendy ze wszystkich państw i stworzyć księgę z najciekawszymi ludowymi historiami.

LEGENDY

FILMIK O ŚWIETACH

Aby nasza komunikacja była płynna i szybka stworzyliśmy grupę programu na FACEBOOKU a także wspólną stronę internetową, na której umieszczane były zdjęcia z pobytów i wszelkie produkty współpracy.

ADRES STRONY

Ostatnim, wspólnym produktem było stworzenie Instrukcji Dobrej Praktyki, w której to zamieściliśmy wykonane zadania i w jaki sposób powiązane były one z głównym tematem naszego projektu. Przedstawiliśmy tam nasze sposoby na eliminowanie segregacji, ksenofobii i agresji wśród młodych ludzi.

GOOD PRACTICE MANUAL